• shockwave therapy

  Extra corporal shockwave therapy (ESWT) is één van de meest innoverende ontwikkelingen in de behandeling van hardnekkige tendiniten en pijnklachten. Het shockwave-apparaat genereert hoogenergetische impulsen die zich waaiervormig - via de huid - in het aangedane weefsel verspreiden.

  Meerdere onlangs verrichte wetenschappelijke studies tonen aan dat shockwave therapy goede resultaten geeft. Met name bij chronische ontstekingen en/of verkalkingen van pees of slijmbeurs is de therapie bijzonder effectief. Ook bij verkrampte spieren of spierknopen (triggerpoints) blijkt shockwave therapy helend.


  Bij welke klachten helpt shockwave therapy?

  • Schouderpijn met beperkte beweeglijkheid;
  • Kalkhaarden in schouderpezen of in slijmbeurs;
  • Tenniselleboog;
  • Golferselleboog;
  • Hielpijn (hielspoor, fasciitis plantaris);
  • Achillespeesontsteking;
  • Pijn rondom de knieschijf (patellaire tendinopathie);
  • Iliotibeale band syndroom;
  • Dupuytren contractuur;
  • Trochanterische tendinose en/of bursitis;
  • Scheenbeenvliesontsteking;
  • Chronische tendinopathieën / enthesopathieën;
  • Verkrampingen van de rug- en/of nekspieren;
  • Bij spierknopen (triggerpoints).

  Hoe werkt shockwave therapy ?

  De hoogenergetische akoestische impulsen verbeteren de stofwisseling in het pijngebied en de bloedcirculatie. Ze stimuleren op die manier de aanwezige herstelmechanismen van het lichaam. Met andere woorden, shockwave therapy heeft alles te maken met het activeren van de eigen genezingskracht van het lichaam.

  Hoe verloopt de behandeling ?

  shockwave therapy 2

  Bent u één van de talloze patiënten met chronische pijnklachten? Heeft u al het mogelijke - injecties, medicatie, fysiotherapie, relaxatiemethodes, enz - al geprobeerd en hielp dat niet of onvoldoende? Dan is shockwave therapy wellicht de sleutel voor de oplossing van uw probleem. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 • Manuele therapie beoogt het opheffen van functiestoornissen binnen het geheel van gewrichten, spieren, banden en kapsels om zodoende de mobiliteit, spierfunctie en coördinatie te verbeteren.

  Dit wordt bereikt enerzijds door het aanwenden van zachte technieken, zoals tracties en weke delen technieken en anderzijds door het toepassen van snel uitgevoerde bewegingen aan gewrichten, de zogenaamde manipulaties.

  • Tracties, het zachtjes uit elkaar brengen van de gewrichtsoppervlakten, en weke delen technieken, bvb. het op rek brengen van spieren, zijn vooral geïndiceerd in acute fases om een eerste ontspanning van de weefsels te bereiken.
  • Manipulaties worden toegepast zowel aan "grote" gewrichten zoals heup en knie maar ook aan kleinere gewrichten zoals deze in de wervelkolom. Vaak gaan manipulaties gepaard met een "klikkend" geluid. In de volksmond spreekt men dan van “kraken”.
   Hoe ruw dit ook mag klinken, in de praktijk zijn dit precieze gelokaliseerde mobilisaties waarbij het weefsel zo weinig mogelijk belast wordt.

  Door het juist afstemmen van de technieken aan de noden van de patiënt op dat moment wordt naast een grotere beweeglijkheid ook een betere ontspanning bereikt, verbetert de doorbloeding en wordt een functieverbetering in verdere ketens van gewrichten in gang gezet. Aandacht voor de houding, preventie en verdere oefeningen horen uiteraard ook bij een totale behandeling.

 • Osteopathie is een "holistische" therapie, m.a.w. een osteopaat bekijkt een patiënt met bepaalde klachten in zijn geheel en gaat op zoek naar de oorzaak van die klachten.

  Zo kan hoofdpijn veroorzaakt worden door bvb. spanningen in de nek maar even goed kan een bewegingsbeperking in het bekken of een slecht functionerend orgaan de oorzaak zijn. Een osteopaat zoekt en behandelt dus de oorzaak en richt zich niet enkel op de symptomen.

  Osteopathie is een systeem van manipulatieve technieken waardoor het lichaam van de patiënt in zijn totaliteit beter zal functioneren. Daardoor kan het zijn eigen herstellende vermogen beter aanwenden.

 •                                 

  lymfesysteem

  Het lymfesysteem speelt een uiterst belangrijke rol in ons immuniteitssysteem en zorgt voor de afvoer van afvalstoffen.

  Het lymfesyteem bestaat uit lymfeklieren en lymfevaten. De lymfeklieren bevinden zich op verschillende plaatsen in ons lichaam (hals, oksels, luchtpijp, longen, buikholte, darmen en bekkenstreek en in de liezen).

  Wat is lymfoedeem en hoe ontstaat het?

  Lymfoedeen is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen het produceren en het afvoeren van vocht. Als er stoornissen zijn in de functie van het lymfesysteem dan kan dat leiden tot oedeem. Deze stoornissen kunnen diverse oorzaken hebben. Er wordt een onderscheid gemaakt in primair en secundair lymfoedeem:

  • Soms kan lymfoedeem aangeboren zijn. Men spreekt dan van een primair lymfoedeem.Vanaf de geboorte zijn er dan minder lymfebanen aanwezig, waardoor in de loop van het leven oedeem kan ontstaan.
  • Men spreekt van een secundair lymfoedeem als het ontstaat tgv. een beschadiging van de lymfevaten en lymfeklieren. Dat kan het geval zijn na een operatie wegens kanker (borstcarcinoom) waarbij de lymfeklieren verwijderd zijn. Ook bij bestraling van de lymfeklieren kan lymfoedeem ontstaan.
   Lymfoedeem kan jaren na de operatie nog ontstaan, daarom blijft het van belang om aandacht te besteden aan het voorkomen ervan.

  De klachten die kunnen ontstaan bij lymfoedeem zijn zwelling, een gespannen en vermoeid gevoel, pijn, tintelingen, beperkingen in het bewegen en dagelijks functioneren, huidafwijkingen en infecties.

   

  De behandeling van lymfoedeem

  Therapie kan pas starten als de diagnose lymfoedeem is gesteld door een huisarts of een specialist.
  De behandeling
  is gericht op omvangvermindering, functieverbetering, spanningsafname en pijnvermindering. De behandeleffecten zijn afhankelijk van de ernst, oorzaak en duur van het oedeem.

  De kinesitherapeutische behandelingsmogelijkheden bestaan uit:

  • Manuele lymfedrainage (zachte handgrepen ter stimulering vh lymfstelsel).
  • Mechanische lymfedrainage (Lympha-mat Gradiënt, een intensieve behandeling met een apparaat dat intermitterende druk geeft rond arm of been).
  • Oefentherapie.
  • Raadgevingen, hulp en instructies voor in het dagelijkse leven.
 • zwangerschapWaaruit bestaat perinatale kine ?

  • Geven van aangepaste oefentherapie en houdingscorrecties om zwangerschapskwaaltjes (rugklachten, oedemen, pijn thv. het bekken,…) tegen te gaan.
  • Training van de bekkenbodemmusculatuur om het risico op incontinentie te verkleinen.
  • Aanleren van de verschillende ademhalingstechnieken tijdens de bevalling.
  • Inoefenen van baringslessen om goed voorbereid te zijn op de bevalling.
  • Wederopbouw van spierkracht en fysieke conditie na de bevalling.

  Bovendien geeft de kinesitherapeute een antwoord op al uw vragen zodat u met een gerust hart naar de bevalling toe kunt leven.

 • rugschoolNa de rugschool heeft de patient ZELF een en ander in eigen handen. Door de patient te informeren over de juiste houdingen en bewegingsgewoontes kan de patient op recidiveren verminderen. Hier vervult de rugscholing belangrijke rol.

  Rugscholing houdt in 'houdings en bewegingsgevoel en rugconditie te verbeteren zodat zijn algmene dagelijkse activeite op zo'n ergonomische manier kan uitvoeren.


  Er wordt instructies gegeven om tijdens de werksituaties de rug om ergonomische manier te gebruiken. Dikwijls blijkt het beroep niet zelf verantwoordelijk te zijn voor de rugklachten maar wel de wijze waarop de rug gebruikt wordt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.


  Van de patient wordt er verwacht dat hij actief mee werkt aan de therapie en dat hij zeer grote verantwoordelijkheid draagt.

  Door combinatie rugscholing, manuele therapie, DAVID BACKCONCEPT en cardiovasculaire syteem te verbeteren komen we tot een optimaal resultaat.


 • cardiale revalidatie

  Na uw hartinfarct, bypasschirurgie, kunstklepoperatie, ... komt het erop aan herval te voorkomen. Lichaamsbeweging blijft toegelaten, meer nog is ten zeerste aanbevolen ! Maar hoe begint u daaraan ?

  Cardiale revalidatie is het weer opbouwen van een goede fysieke conditie na een hartincident. Bij ons gebeurt dit via een individueel aangepast oefenschema dat we opstellen in nauw overleg met uw behandelende geneesheer.

  Zo'n oefenschema bestaat uit progressief opgebouwde kracht- en mobiliteitsoefeningen en cardiovasculaire training (ergometerfiets, steppen, crosstrainer,…). Uiteraard controleren we nauwgezet uw hartritme en bloeddrukwaarden.

  Cardiale revalidatie kan ook preventief voor een geplande operatie aangevat worden. Op die manier is het lichaam préoperatief al in een betere fysieke conditie, waardoor het herstel na de operatie vlotter verloopt.

 • U bent een recreatief sporter of een professioneel atleet. Kortom, sport is belangrijk voor u en u zoekt iemand die dat begrijpt.

  Wij hebben een ruime ervaring in de behandeling van dieverse sportletsels. In onze praktijk zien we heel wat sporters die kampen met bv: chronische overbelastingsletsels, zoals, hielspoor, runner's knee, tenniselleboog enz...